اشتراک سالانه

پس از دریافت کد عضویت که 250 هزار تومان هزینه دارد، می بایست به صورت سالانه مبلغ 150 هزار تومان را جهت تمدید کد عضویت خود به حساب مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران واریز نمائید، کل بارکدهای دریافتی شما پس از واریز همین مبلغ به صورت خودکار تمدید خواهند شد.