انتخاب نماینده

درخواست بارکد، همانند خرید و فروش سهام در بورس، صرفا از طریق نمایندگان رسمی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران انجام می گیرد.

مهم این است که پس از انتخاب نماینده و صدور کد عضویت تغییر نماینده بسیار مشکل و زمانبر خواهد بود. پس در انتخاب نماینده دقت لازم را به عمل آورید تا در کوتاه ترین زمان و بدون هزینه اضافه بارکد کالای خودرا دریافت نمائید.

متاسفانه در این روال هم بازار مکاره ای به وجود آمده است. همه دلال ها و متاسفانه برخی نماینده گان هزینه و زمان بسیار زیادی را به متقاضیان تحمیل می کنند.

کلیه فرآیند ثبت نام و صدور ایران کد و بارکد محصولات خودرا به ما بسپارید

کل فرآیند بدون هزینه و یک روزه انجام می شود

۰۹۳۰۳۰۰۹۰۹۸ خانم ملکی