تغییر نماینده ایران کد

اگر برای محصولات خود به صورت قانونی بارکد گرفته اید! به این معنی است که یک نماینده رسمی ایران کد به شما این خدمت را ارائه نموده است، چون خود متقاضی بدون انتخاب و همکاری با نماینده رسمی نمی تواند به صورت مستقیم بارکد محصولات خود را ثبت کند. نماینده از متقاضی هیچ هزینه ای دریافت نمی کند و صرفا فرآیند ثبت نام و صدور بارکدهای ملی و بین المللی را مدیریت می کند.

حال اگر به هر دلیل از نماینده انتخابی خود راضی نیستید می توانید برای تغییر نماینده پس از واریز مبلغ ۲۱۸۰۰۰ تومان هزینه انتقال کد عضویت ایران کد خود را به نماینده جدید منتقل کنید.

برای هماهنگی بیشتر با شماره ۰۹۳۰۳۰۰۹۰۹۸ تماس بگیرید.